HR-Sourcing

Mange virksomhed har et generelt behov for at kunne løse forskellige HR-funktioner, men behovet matcher ikke at have en fuldtidsansat HR medarbejder. Oftest løser man udfordringen med den manglende HR-medarbejder ved at flytte opgaverne ind i andre afdelinger som f.eks. økonomi. Vi ser desværre ofte, at mangel på ressourcer og fokus gør at HR bliver et nødvendigt onde, som der bruges et minimum af ressourcer på. Sådan behøver det ikke at være. Vi kan tilbyde en fleksibel HR løsning, som passer til den enkelte virksomheds behov. Et løsning som der kan skrues op eller ned på - alt efter behov.

Fast medarbejder

En løsning hvor man stiller en HR-medarbejder til rådighed for virksomheden f.eks. 1 dag om ugen. Medarbejderen møder ind i virksomheden på en fast aftalt dag i ugen, og vil den dag arbejde kun med HR opgaver for virksomheden. Får virksomheden i en periode brug for, at medarbejderen er der 2 dag om ugen, så ændres aftalen til at omfatte dette.

Tidsbegrænset forløb

Har man i ind tidsbegrænset periode brug for en HR-medarbejder, så kan der laves en løsning omkring dette. I forbindelse med lukning eller en større afskedigelsesrunde kan der forekomme et sådan behov. Men det kan komme i forbindelse med implementering af IT-systemer eller i projekter med indførelse af bonus- eller andre former for incitamentssystemer.

Afløser

Hvis virksomheden har en medarbejder, som bliver langtidssygemeldt eller går til barsel,så har vi mulighed for at stille med en ressource som kan overtage som afløser.

Specialisering

Det sker at virksomheden for et behov, som kræver en specialist viden. Det kan være områder, der kræver indsigt i HR-jura, eller hvor konsulenten skal have erfaring med et bestemt lønsystem eller ERP-system som SAP. Vi finder gerne en sådan specialist og stiller personen til rådighed som konsulent for virksomheden til at løse det specifikke behov virksomheden har.